Rad po Ugovoru o djelu je rad u svoje ime i za svoj račun

Ugovorom o djelu izvođač (poduzetnik, izvođač radova) obvezuje se da obavi određeni posao, kao što je izrada ili popravak neke stvari ili izvršenje kakva fizičkog- ili intelektualnog rada i sl., a naručilac se obvezuje da mu za to plati naknadu.
U našem pravnom sustavu, a i u ostalim pravnim sustavima, razlikuje se ugovor o djelu od ugovora o radu. Pri ugovoru o radu nije važan rezultat rada, nego sam rad. Nadalje, naručitelj radova pri ugovoru o djelu ne rukovodi radom izvoditelja kako to čini poslodavac s posloprimcem. Pri ugovoru o radu postoji odnos subordinacije i ovisnosti kojeg pri ugovoru o djelu nema. Pri ugovoru o djelu nagrada se daje u načelu odjednom, dok je pri ugovoru o radu ona periodična (tjedna, mjesečna) i njezina visina ne ovisi samo o vrijednosti rada, nego i o ostalim okolnostima - materijalu koji daje izvoditelj, "imenu" izvoditelja i sl. Ako pak radnik sa svojim i drugim poslodavcem sklapa ugovor za obavljanje određenih poslova i ako taj posao odgovara značajkama ugovora o djelu, onda se radi o ugovoru o djelu, a ne ugovoru o radu. Ugovor o djelu sklapa se za odrađivanje jednog određenog posla - npr štrikanje 100 komada čarapa. Izvođač radova uvijek to radi sa svojim sredstvima ili mu se posebno sredstva predaju za izvršenje pojedinog posla, npr. izrada projektne dokumentacije je tipični primjer ugovora o djelu. I ugovor o građenju je podvrsta ugovora o djelu. Dok ugovor o radu podrazumijeva trajno (kontinuirano) obavljanje različitih poslova za poslodavca njegovim sredstvima, a osim plaće jamče se i ostala prava - bolovanje, godišnji odmor, pravo na naknadu troškova putovanja radi izvršenja radnih zadataka i slično. Dakle nije razlika samo u porezima i doprinosima nego u suštini pravnog posla. Ugovor o djelu najčešće služi za isplatu posloprimcima koji obavljaju povremene i honorarne poslove. Najveća razlika između Ugovora o djelu i Ugovora o radu je što kod Ugovora o djelu plaćate konkretan rezultat, a kod Ugovora o radu plaćate vrijeme radnika provedeno na poslu bez obzira koliko on posla obavio. Osnovni kriterij za sklapanje Ugovora o djelu je obilježje tj. karakter posla koji se ugovara. Ukoliko se sklopi Ugovor o djelu za posao koji ima obilježje rada, smatra se da je sklopljen Ugovor o radu. Prilikom obavljanja nekog posla, uz samu naknadu ili plaću, obično nastaju i troškovi vezani uz taj posao. Kod Ugovora o radu, te troškove snosi poslodavac. Zato su npr. dnevnice, terenski dodatak i ostali troškovi službenog puta, porezno priznati trošak. Kod Ugovora o djelu toga nema jer se radi o samostalnom radu, gdje izvršilac sam snosi troškove na teret vlastitih prihoda. Rad po Ugovoru o djelu je rad u svoje ime i za svoj račun.
Po ugovoru o radu radnik radi nesamostalno, osobno po uputama i pod nadzorom poslodavca u njegovo ime i za njegov račun stavljajući mu na raspolaganje u određenom radnom vremenu svoju radnu snagu, a poslodavac mu je za obavljeni rad dužan isplaćivati plaću uz uručenje obračuna iste. Kod ugovora o djelu se radi o ugovoru građanskog, obveznog prava temeljem kojeg izvođač radi za naručitelja samostalno i neovisno o naručitelju djela, radi za svoj račun i na svoj rizik, radi u korisnom radnom vremenu pri čemu može raditi osobno ili može posao povjeriti i trećoj osobi jer odgovara za djelo i dužan ga je napraviti po pravilima vještine zanata te odgovara za mane svog djela po načelima građanskog prava, a za djelo prima ugovorenu naknadu. Kad radnik obavlja poslove koji s obzirom na narav i vrstu rada ima obilježje posla za koji se zasniva radni odnos, neovisno o tome kako su stranke taj ugovor nazvale, smatrat će se da je sklopljen ugovor o radu.
Podaci potrebni za isplatu Ugovora o djelu:
•matični broj posloprimca
•broj žiro računa
•adresa prebivališta
•izjava je li u sustavu PDV-a i je li učlanjen u drugi stup
•potpisani ugovor o djelu
Isplata neto dohotka (naknade) vrši se isključivo na žiro-račun primatelja.

1 komentar:

Info kaže...

http://formulabogadstva.weebly.com/