Nove mjere za poticanje zapošljavanja mladih

Od 1. siječnja 2015. povećat će se naknade na rad bez uspostavljanja radnog odnosa sa dosadašnjih 1600 na 2400 kuna. Uz one koji tek počinju raditi po tom sustavu, nova mjera odnosit će se i na one koji već primaju naknadu od 1600 kuna. Usto, najavljeno je i oslobađanje plaćanja 17,3 posto davanja iz bruto 2 obračuna plaće na razdoblje od pet godina za poslodavce koji zaposle mladu osobu na neodređeno vrijeme.

Nema komentara: